Home

Wereldvredesvlam Eindhoven

 

World Peace Flame Eindhoven staat voor vrede!

 

Wij vinden het belangrijk om in vrijheid jezelf te kunnen zijn, om in vrede met je familie en gezin om te kunnen gaan, naast elkaar te kunnen wonen en werken, en om in een gemeenschap te wonen waar er respect is voor iedereen – ongeacht ras, geloof, status of geslacht.

 

De World Peace Flame

De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. We geloven in de vrijheid van iedereen, om waar dan ook en op ieder moment, bij te kunnen dragen aan vrede. De duizenden mensen die de World Peace Flame hebben aangestoken en brandend houden, zien de vlam als symbool hiervan.

Lees meer over de World Peace Flame op de World Peace Flame website >>

 

18 september

 

Click here for the english version.

 

Sinds 18 september 2013 brandt in de Oud Katholieke Kerk de Vredesvlam voor vrede en verdraagzaamheid.

 

Net als vorige jaren was het mogelijk om aan de Vredeswandeling van de kerk naar het 18 Septemberplein en in de groep van World Peace Flame Eindhoven mee te lopen in het defilé van Stichting 18 September.

Een geweldige bruisende sfeer. Kijk voor een impressie naar onze foto’s van het 18 Septemberdefilé. De vlam vanuit Bayeux werd door de burgemeester op het Stadhuisplein aangestoken. Het vuur werd door een estafetteploeg naar Wageningen gebracht, maar niet voordat het licht van de WPF ermee vermengd werd. In Wageningen werd de daar eeuwigdurende vlam ermee ververst.

 

Foto album

Voor beeldende indrukken over onze activeiten bekijk onze foto's op Flickr >>

Copyright © All Rights Reserved